← späť na kategóriu

Svätý - Svätý, svätý, svätý Pán

Autor: J. Černý
Kategórie: iné, úvod,
[D] [C] [D] [C]
Svätý, svätý, [D]svätý Pán, [C]Pán Boh zástu[D]pov.
[C]Plné sú nebesia, [D]zem tvojej [C]slá[D]vy.
/: Hosana, ho[C]sa[D]na znie Bohu [C]na ne[D]bi. :/
[C]Svätý, svätý, [D]svätý Pán, po[C]žehna[D]ný,
ktorý prichádza v mene Pánovom.
/: Hosana, ho[C]sa[D]na znie Bohu [C]na ne[D]bi. :/