← späť na kategóriu

Blahoslavení čistého srdca

Autor: D. Gurbaľová
Kategórie: cez rok, záver, pôst,
(orig in h)
[a]Vedomá som [F]svojej vi[G]ny, hriech [e]mám pred sebou.
[a]Prosím, odpusť [F]moje vi[G]ny, [e]očisť ma krvou.
[a]Túžim tu byť [F]ako [G]tí bla[e]hoslavení [a]čistého srdca[F].
Oni [G]uvidia Bo[e]ha!

/: Nech ti [a]oleje vylievam [F]na nohy so slzami
[C]na tvári zmáčajúc [G]vlasy pri tvojich [a]no[F]hách[C]. [G] :/
[a]Vedomá som [F]svojej vi[G]ny.

No chcem byť /: čistá [a]nádoba, cez ktorú [F]preteká prameň [C]tvojich [G]vôd. :/
Tvoja [a]nádoba cez ktorú [F]preteká prameň [C]čistých [G]vôd.
Tvoja [a]nádoba, Krv Ba[F]ránkova už [C]prete[G]ká.

A /: kalich mi [a]napĺňaš až po o[F]kraj.
kalich mi [C]napĺňaš až po o[G]kraj
kalich mi [a]napĺňaš až po o[F]kraj. Prete[C]ká.[G] :/

/: Premeň [a]ma. Uvidím [F]Boha, premeň [C]ma, uvidím [G]Boha,
premeň ma, [a]Ježiš, krv [F]tvoja, premeň [C]ma! :/
[G] Uvidím Boha.

[a]Blahoslavení [F]čistého srdca,[G] oni [e]uvidia [A]Boha.