← späť na kategóriu

Ako bolo na počiatku

Autor: M. Rúfus, P. Varga
Kategórie: detské, záver,
1.
[E]Ako bolo na počiatku, nech je tak i [H]s na[E]mi.
Aby deti otcov mali, aby mali [H]ma[E]my.
[H]Ako mali na počiatku, aj my nech tak [F#][H]me.
[E]Aby bola Božia Matka v každej ľudskej [H]ma[E]me.

2.
To, čo bolo na počiatku, daj nám, dobré nebe.
Aby každý ľudský otec nosil Otca v sebe.
Opatruj v deň svojho sviatku, Bože, tento plameň.
Ako bolo na počiatku, nech je navždy. Amen.
[E]Nech je navždy. [H]A-[E]men.