← späť na kategóriu

Duchu Svätý, príď

Autor: autor neznámy - Rieka života
Kategórie: k Duchu Svätému, adorácia,
/: [h]Duchu [A]Svätý, [D]príď,[G] [D\F#]Duchu [G]Svätý, [A2]príď! :/
/: Nech [G]zavládne [D]viera, nech [G]zavládne [D]nádej,
nech [G\E]zavládne [D\F#]láska [A2]v nás! :/

[D\F#] = 200232 [G\E] = 020033 [A2] = 002200