← späť na kategóriu

Vstávajte pastieri

Autor: JKS 95 - koleda
Kategórie: vianoce,
(orig in F)
1.
[D]Vstávajte, pastieri, [Ddim]berte sa [D]hor',
aká to novina, [A7]dajte po[D]zor!
Aké [A]to [D]zázra[A]ky [D]javia [A]sa [D]na ne[A]bi!
[D]Nikdy som nevidel, [Ddim]jak som sta[D]rý,
na nebi vysokom [A7]takej žia[D]ry.
2.
Len sa ma nebojte, pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova,
aby som vám zvestil, že sa vám narodil
Mesiáš v Betleme: Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.
3.
Iďte a nájdete Kráľa kráľov,
Ježiša malého, Pána pánov.
V mestečku Betleme v jasličkách na slame
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.
4.
Bratkovia, rýchle sa pozbierajme,
Ježiška navštíviť nemeškajme,
k nemu sa dostavme, pekne ho vítajme,
čo ktorý môžeme a čo máme,
najlepšie dary mu odovzdáme.
5.
Vitaj, ó Ježišku, Spasiteľ náš,
v maštali zrodený náš Mesiáš.
By si nás požehnal, do svojej slávy vzal,
prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán:
Milosti svojej vždy udeľuj nám!
[Ddim] = xx3434