← späť na kategóriu

Povedzte nám

Autor: JKS 76 - koleda
Kategórie: vianoce,
(orig in G)
1.
[D]Povedzte nám, [h7]pastierovia, [e7]čo ste [A7]vide[D]li,
keď ste sa tak [h7]o polnoci [e7]všetci [A7]rozbeh[D]li?
[e7]Vi[A7]deli [D]Dieťatko, [e7]krá[A7]sne Pa[D]choliatko, [D7]naro[G]dené [D]v Be[A7]tle[D]me.
2.
Ktože vám čo o Dieťati tomto povedal?
Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal.
Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil.
3.
A kdeže je na hospode s Matkou sveta Kráľ,
by som i ja ta šiel s vami a ho privítal?
V chudobnej maštali, tam mu aj po stlali, tam je jeho hospoda.
4.
V chladnej noci jak obstojí Dieťa prekrásne,
keď v tej stajni niet ničoho, len biedne jasle?
Vôl, osol dýchajú, a tak zohrievajú to prekrásne Dieťatko.
5.
Vylož svoje, ó, Ježiško útle ručičky,
nech sa tešia s nimi tvoje verné dušičky!
Hľa, ľúbam ja teba, Dieťatko ty z neba, Spasiteľu môj dobrý!
6.
Otváram ti svoje srdce, milý Baránku,
diablu, svetu ho zatváram, nemá v ňom stánku.
Stále v ňom prebývaj, sladko v ňom spočívaj, ó, môj dobrý Ježišku!