← späť na kategóriu

Pastieri, pastieri

Autor: JKS 68 - koleda
Kategórie: vianoce,
(orig in D)
1.
[C]Pastieri, pastieri, [d7]hore [G]vstaň[C]te,
[G]do Betlehema sa [a7]poná[D7]hľaj[G]te.
/: [C]Ab[Cdim]y ste [e]Je[A7]žiška [d]privíta[G]li,
[C]pred ním na ko[A7]lená [d7]pokľa[G7]ka[C]li. :/
2.
Anjeli pastierov zo sna budia,
nech spev ich počujú všetci ľudia;
/: Sláva buď Otcovi na výsosti
a pokoj buď ľuďom živým v čnosti. :/
3.
Buď od nás, Ježiško, privítaný,
ktorý si zrodil sa z čistej Panny.
/: Nech tebe slúži vždy celý náš svet,
veď tys' nám doniesol útechy kvet. :/
4.
Bez teba blúdili vo tme všetci,
nemohli pochopiť Božie veci.
/: A ty si nám zjavil vieru pravú,
preto ti spievame tu na slávu. :/
[Cdim] = xx2323