← späť na kategóriu

Ó, chýr preblahý

Autor: JKS 66 - koleda
Kategórie: vianoce,
(orig in G)
1.
/: [D]Ó, chýr [A]prebla[A7]hý, [D]ó, čas [A]predra[D]hý! :/
[D]Zasľú[A7]bený [D]dávno [A]svetu [D]Vyku[A7]piteľ, [D]hľa, už [A]je tu.
[D]Ó, chýr [A]prebla[A7]hý, [D]ó, čas [A]predra[D]hý! :/
2.
/: Zvuky nebeské, spevy anjelské :/
hlásia, že Syn Boží z neba v telo ľudské odel seba.
Ó, chýr...
3.
/: V kraji betlemskom, v lone panenskom :/
Syn sa zrodil prevznešený, človek s Bohom zjednotený.
Ó, chýr...
4.
/: Sveta Stvoriteľ, Pán a Riaditeľ, :/
nám podobným tvorom stal sa, aby za nás v obeť dal sa.
Ó, chýr...