← späť na kategóriu

Hľa, zástup zboru anjelského

Autor: JKS 54 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
(orig in Es)
1.
[C]Hľa, [F]zás[C]tup [a]zboru [d]anjel[G]ské[C]ho
[a]pri[F]cho[C][a]z neba [d]vyso[G][C]ho,
budí zo sna [G]sladké[C]ho strážcov stáda [G]ovčie[C]ho
[a]spie[D7]va[G]ním, [C]spie[e]va[a]ním, [C]spie[G]va[C]ním.
2.
Sláva buď Bohu najvyššiemu
a pokoj človeku hriešnemu,
lebo prišiel Spasiteľ, hriešnikov Vykupiteľ,
na ten svet, na ten svet, na ten svet!
3.
V jasličky Matka ho vložila,
zima ho ukrutne mrazila,
ale hneď vôl a osol jeho biede pomohol
dýchaním, dýchaním, dýchaním.
4.
Spasiteľ z neba na zem stúpil,
aby nás hriešnikov vykúpil;
chváľte Boha večného, Krista narodeného,
zo srdca, zo srdca, zo srdca!