← späť na kategóriu

Do hory, do lesa, valasi

Autor: JKS 51 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
(orig in F)
1.
[D]Do hory, [e7]do [A7]lesa, [D]va[G]la[A7]si, [D]či horí [e7]v tom [Edim]našom [D]sa[A]la[D]ši,
radosť veľká sa zjavu[A]je [D]a tento svet potešu[A]je.
[D]Kráčajte, [e7]brat[A7]kovia [D]k ja[G]slič[A7]kám, [D]ab[Cdim]y ste [e7]zja[A7]vili [D]vše[A]tko [D]nám.
2.
Počkajte nás, milí bratkovia, nebeskí lietajú duchovia.
Sláva Bohu! Prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú,
vtáčkovia prekrásne spievajú a do Betlehema volajú.
3.
Zrodila Panenka Dieťa nám, v jasličkách vložené leží tam.
Mesiáša čakaného, Boha na svet vteleného,
poďme a vítajme vznešené Dieťatko, ležiace na sene.
4.
Ó, Boží Synáčku z výsosti, dajže nám zo svojej milosti,
by sme ťa večne chválili, meno Božie velebili.
Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ, žiadaný náš ty Emanuel.
[Edim] = xx2323 [Cdim] = xx1212