← späť na kategóriu

Dobrý Pastier sa narodil

Autor: JKS 50 - koleda
Kategórie: vianoce, obetovanie,
1.
[D]Dobrý [D\F#]Pastier [e]sa na[A]rodil, [D]by o[f#]več[h]ky [e]vyslo[A]bodil
/: [D]pri [D5+]be - [G\D]tlem[D]skom [G\D]sa - [g\D]la - [D]ši,
[e]raduj[A]te(me) sa, [f#7]veseľ[h]te(me) sa, [e]va[A]la[D]si. :/
2.
Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plápolajte,
/: že nám Boh dal takého
žiadaného nám Pastiera dobrého. :/
3.
Jak sa jedna ovca stratí, on sa hľadať ju navráti,
/: nebojí sa zanechať
pre tú jednu deväťdesiat aj deväť. :/
4.
Ó, Dieťatko utešené, z čistej Panny narodené,
/: daj nám svojej milosti,
nech sa s tebou uvidíme v radosti. :/
[D\F#] =200323 [D5+] = x00332 [G\D] = xx0033 [g\D] = xx0333