← späť na kategóriu

Dobrá novina

Autor: JKS 49 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
(orig in F)
1.
/: [D]Dobrá [G]novi[D]na, [f#]šťastná [e]ho[A]di[D]na. :/
Čo sa [e7]tejto [D]noci [A7]sta[D]lo? Nebo [e7]svetu [D]Svetlo [A7]da[D]lo.
[D]Dobrá [G]novi[D]na, [f#]šťastná [e]ho[A]di[D]na.
2.
/: Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. :/
Slovo v telo o polnoci zrodilo sa z Božej moci.
Nám sa zjavilo, by nás spasilo.
3.
/: Jasnosť spanilá nás osvietila. :/
Žiara padla na salaše, osvietila hory naše.
Dobrá novina, šťastná hodina.
4.
/: Panna predivná z rodu Dávida. :/
Spasiteľa čo nosila, dnes nám ho aj porodila.
Dobrá novina, šťastná hodina.
5.
/: Bratia, spiechajme, nič nemeškajme. :/
Kľaknúc pred ním na kolená privítajme svojho Pána.
Vitaj, spanilý Ježiško milý!