← späť na kategóriu

Dnešný deň sa radujme

Autor: JKS 48 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie,
(orig in D)
1.
/: [C]Dnešný [G]deň sa [Cdim]raduj[C]me [d]a ve[e]selo [G]spievaj[C]me. :/
Ježiš[G]kovi [C]malé[G]mu [C]v jasliach [G]ulo[C]žené[G]mu:
R:
[C]Spi, [a7]spi, [F]Ježiš[C]ku, [d]mi[e]lý (milý) [G]Synáč[C]ku.

2.
/: Krásna Panna prečistá porodila nám Krista.
V jasličky ho vložila, plienkami obložila.
3.
/: Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje. :/
Spi, Synáčku premilý, ty kvet krásny, spanilý!
[Cdim] = xx1212