← späť na kategóriu

Narodil sa Kristus Pán

Autor: JKS 44 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod,
1.
[D]Narodil sa Kristus Pán: [E]Veseľme [A]sa!
[D]Z ruže [e]kvietok [f#]skvitol [A]nám: [D]Radu[A]jme [D]sa!
R:
/: Z života čis[A][D]ho, z rodu kráľov[A]ské[D]ho
Kris[G]tus [A]Pán [e]naro[A]dil [D]sa. :/

2.
Prorokmi nám hlásaný: Veseľme sa!
Na svet nám je poslaný: Radujme sa!
3.
Človek je učinený: Veseľme sa!
By bol večne spasený: Radujme sa!
4.
Božia milosť nebeská: buď vždy s nami!
Daj nech závisť diabolská nás nemámi!
/: Otče, pre milého Syna nám daného,
ó, zmiluj sa nad nami! :/