← späť na kategóriu

Aké to svetlo

Autor: JKS 42 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie,
(orig in G)
1.
[D]Aké to [e]sve[A]tlo [D]odrazu [e]zlie[A]tlo [D]po[h]nad [A]nás?
[D]Aký to [D7]bájny, [G]neoby[G7]čajný [D]počuť [A7]hlas?
[D]Aký to [D7]bájny, [G]neoby[G7]čajný [D]po[A]čuť [D]hlas?
2.
Badáme všetci, podivné veci dejú sa.
/: Čudesné žiare tu cez chotáre stelú sa. :/
3.
A tú tvár jasnú, úžasne krásnu vidíte?
/: Či, bratia, i vy strach úzkostlivý cítite? :/
4.
Ó, neľakaj sa, pastierska chasa, s vami Pán!
/: Ja, anjel jeho, blaha všetkého, spievam vám. :/
5.
Dnes objavil sa, dnes narodil sa Spasiteľ.
/: Váš a celého rodu veľkého Tešiteľ. :/
6.
Hľa, tu blesk jasný, tam plod prekrásny v jasličkách.
/: Dieťa, Syn Boží, na sene leží v plienočkách. :/
7.
Nuž ta sa majme, ta pospiechajme, druhovia,
/: kde poletujú a prespevujú duchovia. :/
8.
Ó, milé Dieťa, preradostne ťa vítame,
/: jak vteleného Syna Božieho vzývame. :/
9.
Prijmi tie skromné, lež vďakou hojné darčeky,
/: že sme tvojimi sme blaženými naveky. :]