← späť na kategóriu

Búvaj, dieťa krásne

Autor: JKS 39 - koleda
Kategórie: vianoce, záver,
1.
[D]Búvaj, Dieťa [e7]krás[A7]ne, [D]uložené [e7]v jas[A7]le;
[D]búvaj, [D9\maj7]búvaj, [G\D]Pacho[A]ľa; [D]milo[D9\maj7]stivé [G\D]Jezu[A]ľa!
[D]Bude[D7]me ťa [G]kolí[A]sať, [D]abys' [Cdim]mo - [e]hol [A]dobre [D]spať,
Ježišku náš [G\D]mi - [g6\D]lý, [D]aby [D\C]sa ti [e7]sni[A7]li
[D]veľmi [e7]krásne [D\F#]sny,[A] [D]veľ[D#dim]mi [e]krás[A7]ne [D]sny.

2.
Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika;
my budeme s vami spievať za jasľami
Synu milému, Synu milému.
3.
Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme na slame a na sene.
Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky,
zavejte mu vône, Pánovi na tróne,
ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.
[D9\maj7] = x00220 [G\D] = xx0033 [Cdim] = x01212
[g6\D] = xx0333 [D\C] = x30232 [D#dim] = x01212