← späť na kategóriu

Chválu ti vzdám

Autor: A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: poďakovanie po prijímaní,
R:
Chválu ti [E]vzdám, pokorne [H]vyznávam,
že ty si [c#7]Kristus, Boh a [A]Pán.
Hľadíme [E]na tvoj kríž, Baránok [H]víťazný,
Spasiteľ [A]náš, ty [H]vládni [E]nám.

1.
[D9]Cestu otváraš predo [A]mnou [H4]a moju [H]nádej posil[c#]níš.
[A]Strachu viac [E]niet, chcem [D]kráčať pred te[c#]bou,
[A]dôveru [E]mám aj [D]keď som [H]v tmách.
2.
Aj keď som v skúškach, Pane môj, keď boje zvádzam so sebou,
v tebe som víťaz, vieru zachovám,
silu mi dávaš, nie som sám.
3.
Do srdca nám vlej pravdy lúč, tvoj zákon lásky doňho vpíš.
V tichosti príď k nám, sám vyučuj nás,
na obraz svoj pretváraj nás.