← späť na kategóriu

Bohu chvála nekonečná

Autor: A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
R:
Bohu [G]chvála [D]nekone[e]čná,
vďaka [a]tebe, Je[C]žiš, môj [a]Vykupi[D]teľ.
Tebe [G]chvála [D]Duchu Svä[e]tý,
teba [a]Trojjedi[D]ný znova [C]chválim a [G]ctím.

1.
[e]Otec dra[C]hý, večne [D]vládneš svetom
a [C]dávaš dary [D]svojim de[G]ťom.
[G7]Stvoriteľ [e]môj, tebe [a]dôveru[D]jem,
do [H7]tvojich dla[e]ní si srdce [a]rád ukry[D]jem.
2.
Spasiteľ môj, keď sa začína deň,
nech k tebe stúpa moja pieseň.
Srdce tvoje v tichu adorujem,
do tvojich očí Ježiš, sa zamilujem.
3.
Duchu Boží, Duchu Posvätiteľ,
ty najláskavejší Učiteľ.
Zostúp na nás, prosím na cestu svieť
a rozpaľuj v nás plamene pre celý svet.