← späť na kategóriu

Pripravte cestu Pánovi

Autor: M. Cvachová, M. Jeseňák - Butterfly
Kategórie: úvod, advent,
1.
[a] Pripravte [e]cestu [G]Páno[D]vi, [a] vyrovna[e]jte mu cho[D]dníky.
[a] Každá do[e]lina sa [G]vypl[D][a] a každý [e]vrch a kopec [D]zníži.
[C] Čo je krivé – bude [D]priame, [C] a čo je hrboľaté
[D]bude cestou hladkou, [a] a každé telo u[D]vidí Božiu spásu

R:
[G]Pane [D]príď, Pane [a]príď, 4x [e] [G] [D] [a] [e] [D]