← späť na kategóriu

Nebesia ti rozpovedia - Ž 19

Autor: M. Wiesnerová - Radostné srdce
Kategórie: cez rok, úvod,
1.
[F] Nebesia ti rozpovedia [g\F]o sláve Boha,
[g\C] dielo jeho [C7]rúk zvestuje [F]modrá obloha.
[d] Deň dňu hovorí [a7]Pánovo slovo,
[B] noc noci povedá [C4]známostí [C]mnoho.
[F] Niet reči, nieto slov, [g\F] nepočuť ich hlas,
[g\C] ich zvuk sa [C7]vznáša po [F]zemi zas a zas.
[d]Aj slnku postavil na [a7]oblohe svoj stan,
[B] ako ženích vychádza a [C4]hreje tvoju [C]dlaň.

R:
Tak [F]čuj a otvor svoje [B]oči dnes,[D7]
tak [g]ver a poznaj, že Boh [C]láska je,[C7]
že [A7]zákon Boží dokonalý, [d]verný a [B]stály ťa [C]poteší.[C7]

2.
Vzácnejšie nad zlato sú, sladšie ako med,
tvoje súdy, Pane môj a lepších od nich niet.
Kto z nás môže rozumieť poblúdeniam v nás?
Od tých skrytých, Ježiš môj, očisti ma zas.
Ako sluha, z milosti, tu stojím pred tebou,
ty ma ochráň od pýchy, čo vládne nado mnou.
Len tak budem dokonalý a čistý od viny,
chcem žiť podľa tvojej vôle, Pán môj jediný.
R2:
Tak príď, ja otváram ti srdce dnes,
môj Pán, len ty máš právo súd vyniesť.
Tvoj zákon Boží dokonalý, verný a stály, ma poteší.