← späť na kategóriu

Božia láska je tak krásna

Autor: Ľ. Novosádová
Kategórie: úvod, záver, vianoce, cez rok,
1.
[D]Božia láska [e]je tak krásna [G]a toľkí [A]pred ňou [D]unikajú.
Božia láska [e]je tak krásna, [G]že nič [A]nie je [D]nad jej [D7]moc.

R:
[G]Keby sme sa [A]ponorili všetci [f#]do lásky Kristo[h]vej,
bol by [e]celkom inakší [A]svet,
všetky [D]naše bôle by sa [D7]dali ľahšie niesť.
[G]Keby sme sa [A]ponorili všetci [f#]do lásky Kristo[h]vej,
bol by [e]celkom inakší [A]svet,
všetky [D]naše bôle [e]by sa dali [A7]ľahšie [D]niesť.

2.
Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
že nám svojho Syna poslal a v ňom nám spásu dal.