← späť na kategóriu

Nech tvoj Duch preteká

Autor: A. Kentošová - Jordán
Kategórie: úvod, adorácia, k Duchu Svätému,
1.
Nech tvoj Duch [D]preteká ako rieka [h]mohutná,
nech tvoj Duch [G]preteká ako rieka [A]mohutná!
2.
/: A rany uzdraví ako rieka mohutná. :/
3.
/: A bolesť odplaví ako rieka mohutná. :/
4.
/: Pokojom naplní ako rieka mohutná. :/
5.
/: Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná. :/