← späť na kategóriu

Srdce

Autor: M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Kategórie: pôst, prijímanie, adorácia,
1.
[C]Unavených, [Cmaj7]užialených, všetkých [Fmaj7]čakáš, Ježiš [C]Kráľ.
Srdce tiché a [e7]láskavé pre nás [Fmaj7]máš, pre nás [Bmaj7]máš.
[C]Našou vinou [Cmaj7]prebodnuté s odpu[Fmaj7]stením hľadí [C]k nám.
Srdce tiché a [e7]boľavé z toľkých [Fmaj7]rán, z toľkých [B][C]n.

R:
[F] Len ty, Pane, [C]môžeš [F]zmierniť [B]bolesť [A]našich [d]rán,
Len ty [B]vieš, čo srdce [F]ta[d][B]uprostred [C]dní.
[F]Prosbu skrytú [C]k tebe [F]vznášam, [B]nech sa [A]tebe
[d]viac podo[B]bám srdcom [F]ti[d]chým, [B]poní[C]že[F]ným.