← späť na kategóriu

Hosana - Zástup spieva

Autor: O. Studenec (zbor - SATB)
Kategórie: pôst, záver,
R:
[h]Zástup spieva, [G]volá hosa[h]na,
Kristus [G]Kráľ sám [A]ku nám prichá[D]dza,[F#]
každý [G]palmami [H7]máva,[A] Spa[G]si[h]teľ,
pokoj, lásku [G]dušiam rozdá[h]va.

1.
Večer a [A]posledná veče[D]ra[F#], [h]v tichu naša [A]spása dozrie[D]va[F#],
jedna [h]záhrada, [G]Judáš a [h]zrada.
2.
Cesta, ktorá život podrazí, zloba trápi dobro na kríži,
nevidí, Ježiš víťazí.