← späť na kategóriu

Vedú ťa v putách

Autor: M. Dečová - krížová cesta
Kategórie: pôst, záver,
(orig in c - capo 3)
U:
Vedú ťa [a]v putách [F]podiaľ [G]Cedro[C]nu,[G]
že si vraj [F]spáchal [G]zločin nieko[a]mu.
R:
Vďaka [G]Ježiš, že si [F]kríž na plecia vzal,
vďaka [G]Ježiš, že si [E]za mňa život dal.[a] [F] [G] [C] [G] [F] [G] [C]
1.
Na svoje plecia berieš ťažký kríž
a ním nám všetkým hriechy odpustíš.
2.
Pod ťažkým krížom padáš prvý krát,
ty sa však nevzdáš a pokúšaš sa vstať.
3.
Ty ideš sám a všetci utiekli,
Mária zdieľa s tebou údel zlý.
4.
Na ceste kríža, bolesti a rán
stretávaš muža, čo ti s krížom pomáha.
5.
Všetci sa boja pomoc ukázať,
len Veronika ti šatku podáva.
6.
Pod ťažkým krížom padáš druhý krát,
ty sa však nevzdáš a pokúšaš sa vstať.
7.
Čaká ťa cesta bolesti a rán,
ty musíš drevo kríža uniesť sám.
8.
Pod ťažkým krížom padáš tretí krát,
ty sa však nevzdáš a pokúšaš sa vstať.
9.
Poslušne plníš cestu určenú
a ťažko pykáš za moju vinu zlú.
10.
Na drevo kríža dávaš ruky sám,
na ktoré vojak klince pribíja.
11.
Na dreve kríža Ježiš umiera,
nakláňa hlavu a za nás zomiera.
12.
To mŕtve telo z kríža zložili
a do rúk matky ticho vložili.
13.
Prázdny hrob sväté telo ukrýva,
tajomstvo tri dni tam ticho spočíva.
14.
Jak môžem, Pane, vďačnosť ukázať,
bratom a sestrám sa chcem rozdávať.