← späť na kategóriu

Prečo mlčíš, Pane?

Autor: M. Rejchrt, pr. J. Nagajová
Kategórie: pôst,
R:
[a]Pre[G]čo [F]ml[G]číš, [F]Pa[E]ne,
[a]keď zloba [d]ľudská život [E7]marí?
[a]Pre[G]čo [F]ne[G]zasta[E]ne [a]pra[F]vdu [G]tvoj [a]súd?

1.
[F]Keď ťa ako [G7]lotra zatý[a]kali,
[F]mohol si ich [G7]silou presved[a7]čiť.
[F]Hoci Petra [G7]v dlani meč priam [a]páli,
[F]predsa si mu [F7]zakázal sa [E7]biť.
2.
Ty si musel trpieť v hrozných mukách,
pod údermi bičov ticho stáť.
Vieš, čo môže spraviť ľudská ruka,
človek, ktorý pravdu nemá rád.
3.
Poznáš dobre, čo je priazeň davu.
V tejto chvíli chce ti život vziať.
Včera len ti privolával slávu,
dnes pre zmenu kričí: „Križovať!“