← späť na kategóriu

Nežne zlomený

Autor: J. Riddle - Rieka života
Kategórie: pôst,
[H] [F#] [g#] [E]
1.
[E]Ku krížu dvíham [H]zrak, ku krížu viniem [H\F#]sa,
pijem z hĺbky tvojich [H\G#]rán, dielo kríža vyspie[E]vam.
Na ňom Spasiteľ [H]môj, bitý, týra[H\G#]ný,
[F#]v ňom Boh Láska [H\G#]je a spravodli[E]vý.

R:
[H] Z kríža tvoj hlas volá ma[H\G#], pozýva na kolená a viac (ja)
[H\F#] nemám slov[F#], sa celý strácam
[E] v tvojej láske, čo nežne láme ([H]ma).[H\G#] [H\F#] [E]

2.
Aký vzácny dar, život, ktorý mám,
ten, čo Kristus sám skrze kríž mi daroval.
Zo smrti k životu si ma povolal,
nie je viacej už tvoj hnev, Ježišov kríž zmieril ma.

[c#]V úžase z kríža vyznať [E]chcem,
[c#]jak úžasná, spásna láska a veľ[E]ká tvoja vernosť [F#]je.
[H\F#] = 2x44xx [H\G#] = 4x44xx