← späť na kategóriu

Kríž je znakom spásy

Autor: R. Lačný
Kategórie: pôst, prijímanie, záver, cez rok,
(orig in G)
R:
[C]Kríž je znakom [e]spásy, [F]kríž ten dreve[G]ný,
[C]Kristom nesený [e]z lásky, [F]krvou zmáča[G][C]za nás.

1.
Sám si, Pane, [e]znášal [F]ťarchu našich [C]vín[G],
[C]sám si sa od[e]dával [F]z lásky pod svoj [C]kríž.
2.
Pozri, Pane, hľa, tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.
3.
Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín,
Krista vždy nasledovať, chcem ísť stále s ním.