← späť na kategóriu

Ježiš na kríži

Autor: R. Čanaky - Kompromis
Kategórie: pôst, prijímanie, záver,
1.
[a]Ľudia ho videli, visel tam na kríži, [D]zničený bol.
[F]Vlastní ho zradili, priznať sa nechceli. On [G]vedel, kto to [G7]bol.
[a]Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú lakomosť [D]niesol si kríž.
[F]A ľudia plakali, mocne ho prosili: [G]Odpusť, Je[G7]žiš!

R:
/: On [a]trpel len [E]za nás a [C]niesol [D]sám kríž a [F]padal s n[E]ím na kole[a]ná. :/

2.
[a]Na pleci ranu mal, nohy skrvavené, [F]kráčal ďalej.
[d]Každý krok znamenal tisíce hriešnikov, za [E]ktorých tr[E7]pel.
[a]Na kríž ho chceli dať, mnohí to kričali, [F]zaslepení.
[d]A možno tušili, že on je naozaj ten [E]pravý Je[E7]žiš.
3.
Visel tam prikutý, ľudia ho videli, zničený bol.
No jasnú dušu mal, v duchu sa usmieval a prosil za hriešnikov.
Pod krížom trpelo to malé srdiečko Matky Božej.
Celý čas mlčala, v duši premýšľala: „Odpusť im, Bože!“