← späť na kategóriu

Bohatý stal sa chudobným

Autor: M. Šiškovič
Kategórie: pôst, prijímanie,
(orig in C#)
1.
[C]Prišiel k nám a mal [e]všetko pre nás:
mal náruč [F]plnú kvetov, láskavých [G]slov pre ľudí.
[C]Prinášal nám lásky [e]posolstvo
a hoci [F]všetko bolo jeho, všetko [G]nám chcel dať.

R:
/: [C]Bohatý stal sa [e]chudobným, nemá [F]nič,
má len kríž a štyri [G]kliny k nemu. :/

2.
Prišiel k nám a nič si nepriniesol,
len plnú náruč lásky, lásku však nik nevidí.
Každý chcel, aby on bol ich kráľ.
A zákon jeho nikto nechcel, nik ho neprijal.
3.
Vzali mu i to málo, čo mal, a to, čo ponúkal nám,
to vysmial výsmech ľudí.
Vzali mu česť i šaty, čo mal a jeho
samého zavrhli, na kríž chcú ho dať.