← späť na kategóriu

Z príbytku srdca - Chorál lásky

Autor: M. Groma - Salco
Kategórie: vianoce, obetovanie, prijímanie,
[H]   [F#]    [A]   [E]
1. [H]A zas [A]zaznieva [H]v tichej [A]noci radostné [E]glória.
    Zas [F#]anjel spieva o [A]divnej noci, [H]o tebe, Mária.

R: [H]Z príbytku [F#]srdca urobme [A] maštaľ [E]Betlehema.
    [H]Dieťa o lásku [F#]vianoc poprosme,
    [A]by do nás [E]navždy bola vtelen[H]á.

2. A v bielom tichu ticha, sveta Vykupiteľ na nás dýcha
    chorálom lásky, chorálom anjelským.