← späť na kategóriu

Z príbytku srdca - Chorál lásky

Autor: M. Groma - Salco
Kategórie: vianoce, obetovanie, prijímanie,
[H] [F#] [A] [E]
1.
[H]A zas [A]zaznieva [H]v tichej [A]noci radostné [E]glória.
Zas [F#]anjel spieva o [A]divnej noci, [H]o tebe, Mária.

R:
[H]Z príbytku [F#]srdca urobme [A] maštaľ [E]Betlehema.
[H]Dieťa o lásku [F#]vianoc poprosme,
[A]by do nás [E]navždy bola vtelen[H]á.

2.
A v bielom tichu ticha, sveta Vykupiteľ na nás dýcha
chorálom lásky, chorálom anjelským.