← späť na kategóriu

Otvárajte brány

Autor: spirituál
Kategórie: vianoce, advent,
1.
[F]Otvárajte brány hradieb [F7]kamenných,
[B]otvárajte brány v srdciach [Fdim]zamknutých,
[F]otvárajte, [a]aby [B]mohol [C]prísť.[C7]
[F]Zhoďte ťarchu všetkých svojich [F7]starostí,
[B]pripravujte Pánu cestu [Fdim]v radosti,
[F]pripravujte [d]cestu, aby [G7]mohol prísť
k nám [C7]slávy [F]Kráľ.

R:
To kvôli Krá[F7]ľu, [B]Krá[Fdim]ľu, [F]priprav [d]každý cestu [G]Páno[C7]vi,
to kvôli [F]Krá[F7]ľu, [B]Krá[Fdim]ľu, [F]naprav [d]každý cestu,
[G7]cestu krivú, [C7]cestu [F]zlú.
2.
Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
posilnite nohy, sily zbavené,
otvárajte, aby mohol prísť.
Nie je doba spánku, je čas nabrať síl,
končí sa už noc a deň sa priblížil,
pripravujte cestu, aby mohol prísť
k nám slávy Kráľ.
[Fdim] = xx0101