← späť na kategóriu

Pieseň stratených synov

Autor: Tublatanka
Kategórie: vianoce,
1.
[G]Poďme spolu, buďme všetci [C]bra[D]tia,
[G]pokoj a mier, nech sa k ľuďom [C]vrá[D]tia,
[G]bo hviezdny čas už dáva nám zna[D]me[G]nie.[D] [G] [D] [C] [D]
[G]Snehom sa k nám traja králi [C]bro[D]dia,
[G]po krajine dňom i nocou [C]cho[D]dia,
[G]odpúšťajú všetkým synom stra[D]te[G]ným.[D] [G] [D] [C] [D]

R:
[C]Ježiš Kristus [D]dá kúsok [G]chleba pocest[e]ným,
tí, čo [a]lásku hľada[D]jú, verte, [G]že [a]ju [h]náj[D]du.
[C]Dobrý človek [D]nám pohár [G]čírej
vody [e]dá, veď je [a]chvíľa sviatoč[D]ná, vianoč[G]ná.

2.
Do kráľovstva čistých detských očí
prichádzame spolu v zlatom koči.
Dnes je ten deň, čo naň všetci čakajú.
Noc je čierna, ale sneh je biely,
život ťažký, ale nie zas celý.
Radujme sa a nesme si ten svoj kríž.