← späť na kategóriu

Nebo sa sklonilo k zemi

Autor: hudba M. Jeseňák - Butterfly
Kategórie: vianoce, obetovanie, prijímanie,
[D] [G2] [D] [G2] [D] [f#] [h] [A]
1.
[D] Nebo sa sklonilo [G2]k zemi,[D] dotklo sa člove[G2]ka,[G\F#]
[e] prichádza Boh s odpu[h]stením, [G] lásku si oblie[A]ka.
2.
Anjeli kolíšu dieťa, plamienok v záveji,
zem je dnes nádherne svätá a plná nádejí.
3.
Boh prišiel tak, ako sľúbil, tíško spí na slame,
má lásku, ktorá vždy ľúbi a ktorá nesklame.
4.
/:[E] Aj keď sa všetko raz [A2]zmení, [E] láska je odve[A2]ká,[A\G#]
[f#] nebo sa sklonilo [c#]k zemi, [A]dotklo sa člove[H]ka. :/