← späť na kategóriu

Nebadaný

Autor: M. Šibíková - Križiaci
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie,
[C2] [D2\F#] [d\F] [A4] [Es6add2] [G] [G7]
1.
[C2]Z neba daný [D2\F#] priblížil sa nebadane k nám,
cítim [d2]nebo [C2\E]v dlani, hoci [Es6add2]dieťa z jaslí [G]je ten dar.
[C2]Nebadaný z neba da[D2]ný.[d] [C2] [Es6] [G] [A] [h] [A\C#]

R:
[D]Klaniame sa Kráľovi, ktorý bez koruny [A\C#]prichádza,
[G]dávame mu studené [D\F#] dlane,
v kto[e]rých sa srdce [A]nachádza.[D]
[F] [F\A] [F] [G]

2.
Kúsok [C2]lásky z tvárí, [D2\F#]ten vám vrúcne ponúkam, pokoj,
[d\F]ktorý vládol [C2\E]vtedy, ten vám [Es6]z hviezdy k srdcu [G]pripínam.
[C2]Nebadaný z neba da[D2]ný.

[C2] = xx2030 [D2\F#] = 2x0320 [d\F] = xx3231 [Es6add2] = xx1311