← späť na kategóriu

Velebí s radosťou duša moja

Autor: Gen Verde - Južania
Kategórie: mariánske,
[C]Bam-ba, [F]um-ba ... (opak.)

R:
[C]Ve[F]lebí [C]s radosťou [F]duša moja [C][F]na,[C] [F]
[d]velebí, [G7]velebí duša moja [C][F]na.[C] [F]
Lebo [a]veľké veci urobil [e]mi Pán,
a [a]sväté, [F]sväté je jeho [G]meno.

1.
Pán [D]zhliadol na poní[C]ženosť a poko[D]ru služo[C]bnice,
aj[D]hľa, odteraz ma [C]budú blaženou [D]volať
vše[C]tky pokole[D]ni[G]a.[G7]
2.
Mocných zosadil z trónov a povýšil ponížených,
hladných nakŕmil dobrotami,
boháčov prepustil na prázdno.