← späť na kategóriu

Rád spievam, Bože

Autor: G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: mariánske,
R:
[E]Rád [A\E]spievam, Bože, [H\E]chválo[E]spev, báz[A\E]ňou sa napl[D][H]m,
[E]vstú[A\E]pim do sveta [H\E]zázra[E]kov, keď [f#7]vo viere [A\H]ťa obja[E]vím.

1.
Ve[G#]lebí moja [c#]duša Pána [G#]a môj duch ja[c#]sá,
on [G#]pohliadol na [c#]moju biednosť, [D]spasenie mi [H4][H]va.
2.
Mne veľké veci urobil ten, ktorý je mocný,
pre jeho meno presväté je každý slobodný.
3.
On mocnárov zosadil z trónov, skúša bohatých,
hladných kŕmi dobrotami, prijíma pokorných.
4.
Ujal sa svojho služobníka, Boh milosrdný,
ako sľúbil našim otcom, zostáva verný.