← späť na kategóriu

Milujem Máriu

Autor: The Continentals Singers, M. Smoleňová
Kategórie: mariánske,
R:
[D]Milujem Máriu, [G]mám [A]ju [D]rád, som [G]dieťa, ktoré [A]Matku [D]má.
Kráľovnej vesmíru [G]spie[A]vam [D]dnes, tej, [G]ktorá srdce [A]otvá[D]ra.

1.
Pod [G]ochranou [A]Matky sme [D] spoje[h]
tým [G]putom, ktoré [A]nik nede[D]lí,
[G]cítime [A]silu Bo[h]žej lásky,
[E7]v ktorej je duch dobro[A4]ty. [G] [A]
2.
Obráť sa k Márii, modli sa s ňou,
len ona je tou bránou,
cez ňu ti otvára náručie Boh,
neváhaj, priblíž sa k nej.