← späť na kategóriu

Matka bez poškrvny

Autor: M. Aniol
Kategórie: mariánske,
(orig in d)
1.
[g]Zvestoval jej [Es]Gabriel, [B]že porodí [F]syna.
[g]Povedala „[Es]áno“, [B]tak všetko za[F]čína.
[g]To počatím [Es]z Ducha, [B]z neba vyso[F]kého
[g]Boh zosiela [Es]žene [D]Syna jedi[g]ného.

R:
[c]Matka [g]bez poškvrny, [c]Matka [g]hodna lásky,
[c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [g]za nás.
[c]Matka [g]Stvoriteľa, [c]Matka [g]Spasiteľa,
[c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [g]za nás.

2.
Ježiš, ty si trpel v toľkom ponížení.
Vieš, čo je to bolesť, čo byť opustený.
Keď za hriechy sveta umieralo nebo,
srdce tvojej matky tam pod krížom bdelo.
R:
[c]Matka [g]bez poškvrny, [c]Matka [g]hodna lásky,
[c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [g]za nás.
[c]Matka [g]Stvoriteľa, [c]Matka [g]Spasiteľa,
[c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [D#]za nás.
3.
[g#]Aleluja [E]večné, [H]Ježiš zmŕtvych[F#]vstalý
[g#]vstupuje do [E]neba, [H]plný Božej [F#]chvály.
[g#]Sprevádza Duch [E]Svätý [H]nekončiacu [F#]lásku,
[g#]Mária pri [E]kríži [D#]naplnila [g#]čašu.
R:
[c#]Matka [g#]bez poškvrny, [c#]Matka [g#]hodna lásky,
[c#]Panna [g#]nad pannami – [D#]oroduj vždy [g#]za nás.
[c#]Matka [g#]Stvoriteľa, [c#]Matka [g#]Spasiteľa,
[c#]Panna [g#]nad pannami – [D#]oroduj vždy [g#]za nás.