← späť na kategóriu

Máš v duši pieseň

Autor: J. Hrubý - Učedníci
Kategórie: mariánske, záver, advent, pôst,
1.
[e]Máš v duši pieseň anjelských zvonov,
[h]máš v duši bolesť [C]tých najkrajších [D]tónov.
[e]Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia,
[h]máš v sebe nádej [C]pre tých, čo sa [D]súžia.

R:
[e]Mária, s tebou, [C]Mária, [D]kráľovstvo lásky sa [G]otvá[D]ra.
[e]Mária, s tebou, [C]Mária, [D]kráľovstvo lásky sa [e]otvára.

2.
Máš v sebe prísľub večnej blaženosti,
máš v sebe naplnenie spasiteľných zvestí.
Máš v sebe lásku pre tých, čo ťa hľadajú,
máš v sebe lásku pre tých, čo ťa volajú.
3.
Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa,
žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň.
Kytice veršov z najkrajšieho kvetu
patria tebe, Mária, Božiemu svetu.