← späť na kategóriu

Mária, plná milosti

Autor: F. Fedor
Kategórie: mariánske, záver, pôst,
1.
[A] Náš [f#]život [h] nie je vidi[E]na,
[A] Ježiš [f#]nás [h] krížom objí[E]ma,
[A] naša [f#]láska patrí [D] tebe, [E]Bože,
[A] že sme [f#]tvoji, za to [D] Mária [E]môže.

R:
[D]Mári[E]a [A]plná milo[f#]sti,
[D]Mári[E]a je [A]veľkej rado[f#]sti, keď vidí,
[D]že my mnohí [E]mladí [A]jemu patrí[f#]me,
Ježišu, [D]tebe [E]verí[A]me!
2.
Chceme my, mladí, žiť v radosti,
kráčať s tebou i cez ťažkosti.
Veď i ty si nešiel cestou ľahkou
s Máriou, svojou matkou.