← späť na kategóriu

Mária, Mária, ty chráň

Autor: Ľ. Čekovská
Kategórie: mariánske, záver, cez rok,
R:
[F]Mária, [d]Mária, ty [a]chráň [g]naše srdcia [C]láskou.
[F]Mária, [d]Mária, ty [a]v nás [g]svietiš večnou [C]ľúbos[F]ťou.[A]

1.
My [d]v láske chceme [a]rásť, nás [d]viera [C]posvä[F]tí.
[d]Chráň nás, Matka, [a]chráň vždy [d]v tvojom [C]náru[F]čí.
2.
Za dobrých i za zlých, za všetkých prosíme.
Máme lásky dar, bo v teba veríme.
3.
Za Cirkev prosíme, by bola jednotná,
evanjelium do sveta rozniesla.