← späť na kategóriu

Loretánske litánie

Autor: litánie
Kategórie: mariánske,
R:
Ó, [e]Mária, čuj [a]dietok svojich [e]hlas,
teba vzývajú, [a]Matka, zachráň [H]nás.
Ty si [a]rodička Božia, ty [e]si Matka ľudí,
[a]Mária, zostaň vždy s na[H]mi.

1.
[E]Svätá Mária, [A]oroduj [H]za nás,
[E]svätá Božia rodička, [A]oroduj [H]za nás,
[A]svätá Panna panien, [E]oroduj za nás,
[A]Matka Krista, Cirkvi, [H]oroduj [E]za nás.
Matka Božej milosti, [A]oroduj [H]za nás,
[E]Matka najčistejšia, [A]oroduj [H]za nás,
[A]Matka najnevinnejšia, [E]oroduj za nás,
[A]Matka panenská, [H]oroduj [e]za nás.
R:


2.
Matka nepoškvrnená,... Matka hodna lásky,...
Matka obdivuhodná, Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa, Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia, Panna hodna úcty.
R:

3.
Panna hodna chvály, Panna mocná,
Panna dobrotivá, Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti, Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti, Príbytok Ducha Svätého.
R:

4.
Príbytok hoden cti, Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná, Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti, Dom zlatý - Archa zmluvy,
Brána do neba, Hviezda ranná.
R:

5.
Uzdravenie chorých, Útočište hriešnikov,
Útecha zarmútených, Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov, Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov, Kráľovná apoštolov.
R:

6.
Kráľovná mučeníkov, Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien, Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná bez poškvrny, Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca, Kráľovná pokoja.