← späť na kategóriu

Zvelebený Pán

Autor: M. a B. Redman - Rieka života
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
(orig capo 2 - H)
1.
[A] Zvele[E]bený buď tam, kde [f#7]kraj medom [D]oplýva,
tam, kde [A]rieky vždy [E]hojné sú, [D]zvelebený Pán.
[A] Zvele[E]bený buď, aj keď [f#]v púšti sa [D]nachádzam,
aj keď [A]kráčam sám [E]v pustinách, [D]zvelebený Pán.

R:
[A] Každú milosť, [E]čo mi dávaš, [f#7]vyspievam [D]rád,
[A]aj keď tma ma [E]obopína, [f#]ja zavo[D]lám:
„Zvelebený [A]buď, Pane [E]náš, zvelebený [f#7]Pán,[D]
zvelebený [A]buď, Pane [E]náš, požehnané, [f#]slávne [E]meno [D]máš“.

2.
Zvelebený buď, keď ma lúč slnka zohrieva,
keď je svet krásny bez tieňa, zvelebený Pán.
Zvelebený buď aj na púti, čo ťažká je,
aj keď obetu prinášam, zvelebený Pán.

/: Máš [A]právo dať aj [E]vziať, máš [f#]právo dať aj [D]vziať,
ja [A]stále spievam [E]rád, [f#7]zvelebený [D]Pán. :/