← späť na kategóriu

Zvádzal si ma, Pane - Jeremiáš

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: záver, cez rok,
R:
[E]Zvádzal si ma, Pane, [H] nuž dal som sa [A2]zviesť.
Ucho[E]pil si ma [H] a premo[A2]hol.
[E] Som na po[H]smech celý [A2]deň.
[E] Každý [H]sa mi posmie[A2]va.

1.
[c#] Kedykoľvek hovo[A]rím, len kri[H]čím:
[f#]Násilie [A]a lúpež. Vo[c#]lám[H]:
Veď [c#]Pánovo slovo [A] mi slú[H]ži
na [f#]hanbu, na [A]výsmech celý [c#]deň.[H]
2.
Povedal som: Nespomeniem si naň,
v jeho mene viac hovoriť nebudem.
No v srdci mi bol sťa plameň
zapálený v mojich kostiach.