← späť na kategóriu

Zjednotení v Duchu

Autor: P. Schaltes - Južania, arr.: Z. Marcinová (zbor - SATB)
Kategórie: k Duchu Svätému, záver, cez rok,
1.
[e]Zjednotení v Duchu, zjedno[(a)]tení s[e] ním,
zjedno[a]tení v Duchu, zjedno[e]tení s ním.
Prosí[a]me, by jednota bola [e]obnovená v nás.
Aby [C]svet celý spoznal svedkov [e]Kristových [a]v nás,
aby [e]svet celý [a]uzrel lásku [e]v nás.
2.
/: Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň, :/
budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje,
že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je,
že nás všetkých nekonečne miluje!
3.
/: Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet, :/
brániť dôstojnosť ľudskú, ktorou Boh obdaril nás,
rozvíjať dary Ducha, rozvíjať viery jas,
šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás.
4.
/: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet, :/
chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ,
Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás,
Duchu vzdajme chválu, ktorý býva v nás.