← späť na kategóriu

Vznešený

Autor: R. Čanaky
Kategórie: prijímanie, adorácia, cez rok,
[D2] Vzneše[D2\F#]ný, tak jem[G]ný iba [A]ty vieš ku nám [D2]byť,
zrane[D2\F#]ní, zlome[G]ní bez o[A]báv môžeme [h]prísť.
Ty [A2]stále ča[G][A2]š, [h] novú [A2]nádej nám [G][A2]š, [h]
ty [A2]odnímaš h[G]rie[A2]ch,[h] v tichu [A2]modlitba [G]znie.[(A2)]

[D2] = xx0230 [D2\F#] = 2x0230 [A2] = x02200