← späť na kategóriu

Vládca

Autor: R. Morgan, B. Flieding - Rieka života
Kategórie: prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
[D] [A] [f#] [E] [D]
1.
Každý z nás dúfa [A]v súcit a bezhraničnú [f#]lásku,
ó, [E]Pane, zmiluj [D]sa. Každý z nás túži [A]prijímať
milosť odpu[f#]stenia a [E]nádej spá[D]sy.[E] [D] [E]

R:
[A]Vládca, vrchmi môže [E]hýbať,
môj Boh je [D]najmocne[A]jší, má moc [f#]zachrániť [E]nás.
[A]Víťaz, pôvod večnej [E]spásy,
porazil [D]smrť, z hrobu [A]vstal, Ježiš [f#]víťazne [E]vstal.

2.
Biedny som, ty ma prijímaš, všetok môj strach a pády,
ó, Kriste zmiluj sa. Za tebou túžim kráčať,
si moja pevná nádej, dnes sa ti dávam.
Br.:[D] Zažiar svetlom, [A] nech ťa svet vi[E]dí, [f#]spievaj!
[D] Tebe sláva, [A] Kráľ môj víťa[E]zný, [f#]Ježiš!
[D] Zažiar svetlom, [A] nech ťa svet vi[E]dí, [f#]spievaj!
[D] Tebe sláva, [A] Kráľ môj víťa[E]zný,