← späť na kategóriu

Velebiť ťa budem, Pane

Autor: R. Čanaky
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, adorácia, k Duchu Svätému,
1.
/: [C]Velebiť ťa budem, Pane, [e]Hospodin a Kráľ [a]môj,
[F]chváliť [C]teba, Boha, [B]Spasiteľa [F]svoj[G]ho. :/ [A7]

2.
/: [D]Ďakovať ti budem, Pane, [f#]Hospodin a Kráľ [h]môj,
[G]chváliť [D]teba, Boha, [C]Spasiteľa [G]svoj[A]ho. :/ [H7]

3.
/: [E]Tebe spievať budem, Pane, [g#]Hospodin a Kráľ [c#]môj,
[A]chváliť [E]teba, Boha, [D]Spasiteľa [A]svoj[H]ho. :/ [E]