← späť na kategóriu

Umenie života

Autor: M. Groma - Salco
Kategórie: záver, cez rok,
R:
/:[A] Najväčším [c#] umením živo[h]ta je milovať
[E]v niekom všetkých[A] a vo všet[c#]kých [h]milovať jedné[E]ho. :/

1.
[f#] Ten krásny pocit [H]stále mám,
[g#] stále sa mu [c#]oddávam,
[A] lásku [H]v srdci nosie[E]vam.
[f#] Za zlé sa do[H]brým odplácam,
[g#]chlieb za kameň [c#]podávam,
[A] urážku [H]láskou odmie[E]ňam.
2.
Ľuďom prežiť pomáham,
nič však za to nežiadam,
tajomný pocit lásky za to mám.
Za zlé sa dobrým odplácam,
chlieb za kameň podávam,
urážku láskou odmieňam.